dimarts, 30 d’abril de 2013

Benvolguts cabrilencs i cabrilenques,El nou POUM de Cabrils ja ha estat aprovat.

Ara obrirem el torn de participació de tot el poble. A partir d’ara, es poden presentar totes les consideracions, esmenes, canvis, etc. que vulgueu manifestar per, així, aconseguir entre tots un POUM DE CONSENS.

Aquest és el comunicat (revista inclosa) que  la Sra. Avelina Morales a dirigit a tots els ciutadans d’aquest municipi.

Lamentable.

. Si ja l’ha aprovat, quines consideracions vol que presentin la gent....?
. Si ja l’ha aprovat, quines esmenes vol que presentin las persones.....?
. Si ja l’ha aprovat, quins canvis vol que presentin el ciutadans.....?
. Si ja l’ha aprovat, que vol que manifestin els cabrilencs i cabrilenques, la seva disconformitat de  tal i com se ha dut a terme.......?

Una vegada més  CiU, PP i la no adscrita,  han començat la casa per la teulada, demostrant que la construcció i el consens  no són  el seu punt  fort, doncs la base per començar a construir, ni tant sols l’han iniciat.

Amb caràcter general correspon al POUM:

. Classificar el sòl en urbà, urbanitzable o no urbanitzable.
. Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
. Definir l’estructura general i orgànica del territori i establir les pautes per al seu desenvolupament.
. Definir les circumstàncies que poden produir-ne la modificació o la revisió.

Al llarg d’aquest dies anirem presentant la informació sobre el POUM, que creiem d’interès per tot els ciutadans , doncs com podran comprovar per vostès mateixos, la informació important que s’ha transcrit a la publicació especial sobre el “pla d’ordenació urbanística municipal de Cabrils”, és il·legible (pags.  14 a  23 incloses).

Avui  presentarem les dades respecte a les vivendes que estan previstes  de nova construcció:

. PAU-2      Cal Gras-2:                        22
. PAU-4      Can Manelito:                  14
. PAU-5      Can Cucut:                        18
. PAU-6      Aigua Picant:                    11
. PAU-11    El Graner:                           4

. PMU-1     Can Botella                       25
. PMU-2a   Can Pons-Mas Grau:       28
. PMU-2b   Cal Roura:                         11
. PMU-3      El Castell:                         29
. PMU-4      La Baileta-Can Xinxa:     88
. PMU-5      Fàbrica Can Coll:             40
. PMU-6      Hort de les Monges:      10
. PMU-7      Camí de Sant Crist:           6

. SUD-1        Can Cama:                       21      

. Vivendes de + de 400 m2 divisió horitzontal:    +-  300

. Parcel·les que es poden construir:                       +- 300

Aproximadament més de 1.000 noves vivendes a Cabrils.

Creieu que aquest és el model de poble que volem els cabrilencs i cabrilenques pel nostre futur??????

Digueu la vostra. (mgarceslanciano@gmail.com)

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

Preguem passin per la recepció de l’ajuntament, per tal de recollir el “kit” per poder llegir el “POUM”. Inclou instruccions, lupa i dosi d’imaginació.