dilluns, 30 de juliol de 2012

UN PREC A L'ALCALDIA

Ja fa més de dos mesos, el dia 23 de maig, que la Sra. Avelina Morales, va cessar al Cap de Policia Local de Cabrils, el Sr. Juan Susin , al.legant falta de confiança directa amb l'alcaldia; i un dia  abans el  22 de maig també vostè, va revocar al Regidor del Grup Municipal VIC, la delegació de totes les competències i nomenaments.

Des de SOM Cabrils, volem agrair a la Sra. Morales, tal i com diu ella, que se l'hagi tret de sobre, i que dit Regidor hagi decidit annar-se'n a l'Oposició. Gràcies.

Però esperem i desitgem que el proper en fer el traspàs, no sigui el "Sr. Edmon Nadal", doncs tant poc respecte i falta d'educació en vers als membres d'aquesta Corporació (tant del Govern com de l'Oposició), podrien destorbar la nostra feina.

Dit això, i veient que el tarannà de la Sra. Avelina Morales i del seu equip no canvia, tornarem a insistir amb la nul.la transparència d'aquest equip de govern (CIU-PP), doncs la opacitat que té en aquest moments, fa que continuament, s'hagi d'emparar amb l'article 44 del ROM (que parla de discrecionalitat), per tal de no donar còpia de la documentació que se li demana, per poder execir els nostres drets i deures com a Regidors, i canviant continuament l'horari per poder revisar dita documentació (ara o poden veure a les 8.... ara a les 8.30...... ara a les 9.... i demà quina serà la hora que ens autoritzarà....?

Com a tall d'exemple de documentació que no ens entreguen còpia:
- Fira d'antiquaris.
- De les hores extraordinàries dels treballadors.
- Del Llibre d'Inspecció de Treball i Seguritat Social.
- De l'informe del assessor i assistent de l'alcaldia, que ve un dia per setmana, quatre hores i amb una remuneració superior als 18.000 €........

Però voldriem recordar-li Sra. Morales, que el Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril, per el que se aprova el Tex Refos de la Ley Municipal i del Régimen Local de Catalunya, l'article 164.5 que parla del Derecho de informació, diu:......que los miembros de la corporación tienen derecho a obtener copia de la documentación a la cual tienen acceso. Esta copia puede obtenerse en formato papel o bien en el soporte técnico que permita acceder a la información requerida.

Per tant Sra. Avelina, des de SOM Cabrils, "li preguem" que vostè faci la seva feina (en el cas que pugui), però que a la resta de Regidors ens deixi fer la nostra, proporcionant-nos sense impediemtns ni problemes la documentació demanada, i deixis de tant article 44 del ROM, dons per si no en tenia constancia el "Text Refos" està per sobre.

Sra. Morales....., té alguna cosa a amagar.....?

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

dilluns, 23 de juliol de 2012

APROBACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'EXERCICI 2012

Des de SOM Cabrils, hem pogut comprovar que quan es parla de modificació de la plantilla, l'única i exclussivament es refereixen a la Plantilla de l'escola Bressol, tot i que la Sra. Morales (alcaldia) ha contractat una persona pels serveis d'assessorament i assistència a l'àrea de secretaria per aquest ajuntmaent, i en dita modificació de la plantilla, hem pogut comprovar que d'aquest tema no se'n parla.

Si no anem errats, amb la última comissió informativa varem parlar que en aquest moments es tanquen 3 aules de l'Escola Bressol (1 de lacatants, 1 de 1-2, i 1 altre de 2-3), es treuen 6 educadores.

Estem realment en un moment molt crític a nivell econòmic. Ens retalla la Generalitat de catalunya (CIU), ens retalla el Govern d'España (PP), però les famílies han de continuar fen "caps i mànigues" per poder tirar endavant.

L'Escola Bressol Rosa Aymerich, es en aquest moments, la única oferta i possibilitat que tenen les famílies de Cabrils de poder portar als seus fills en aquest municipi.

Ens trobem en una situació molt complicada.

Les quotes mensuals augmenten, les permanències de la tarda es treuen, i el cost per cada nen que utilitza el servei de menjador té un preu aproximat de 400 €.

Quantes són les famílies que es poden permetre el luxe de continuar amb aquest ritme, i d'anar a buscar els seus fills a les quatre de la tarda avui en dia......?

Han parat a pensar perquè baixa la ràtio de matriculació... perquè cada vegada es queden menys nens a dinar.....?

Nosaltres proposem a l'Equip de Govern, tornar a fer de la Escola Bressol Rosa Aymerich, pionera en el Maresme.

Perquè en comptes d'aplicar tantes retallades des de l'Ajuntament a l'Escola, no procurem invertir més en Recursos Humans.... perquè en comptes de retallar també amb horaris, no procurem ampliar-los per tal de poder conciliar la vida familiar..... perquè en comptes d'ampliar les ràtios per aula no podem aprofitar els espais que es tancaran..... perquè no intenten gestionar millor els diners d'aquesta "casa" procurant que la educació des dels seus inicis marqui el futur d'aquest infants.....?

Des de SOM Cabrils, ens posem una vegada més a disposició, per tal de poder aconseguir entre tots la millor qualitat per aquesta escola, i els i demanariem que avui no s'aprovés la modificació de la plantilla de la Escola Bressol.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

diumenge, 8 de juliol de 2012

L'EQUIP DE GOVERN DE CIU QUEDA "MUT" I "INVISIBLE" A LA REUNIÓ DE MONTCABRER.

La Sra. Avelina Morales (alcaldia) i el Sr. Edmon Nadal (regidor d'urbanisme), queden "muts" i es fan "invisibles" a la reunió de Montcabrer.

Un grup important de veïns, titlla a l'Equip de Govern (CIU-PP) de nul·la transparència.

Guanyar les eleccions no et fa millor governant, ni una majoria absoluta et fa més eficient. Només hi ha dues maneres de governar: bé o malament. Si ets un inepta, encara que siguis el més votat no milloraràs el teu país (Parag Kanna).

Som Cabrils, te una línea molt recta a seguir.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils 


divendres, 6 de juliol de 2012

TRANSPARÈNCIA......? : MOLTA CONVENIÈNCIA I POCA UNIÓ (CIU-PP)

SOM Cabrils, amb data 29 de juny de 2012, va sol.licitar còpia del  LLIBRE D'INSPECCIÓ LABORAL dels anys 2011/2012, i còpia de les HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL LABORAL del any 2011.

 
Avelina Morales i Serra (CIU), NO AUTORITZA el lliurament de les  còpies de la documentació demanada.

De que tenen  por.....que amaguen.........CIU i PP?

Transparència........?: Molta conveniència ......... i poca unió.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrilsdijous, 5 de juliol de 2012

JA HA ARRIBAT L'ESTIU, I SEMBLA SER QUE EL BON TEMPS HO PERMET TOT......

Les discussions assídues i la falta de respecte, han fet que el "full de ruta" de l'Equip de Govern CIU-PP es perdi.

Varen començar el trimestre amb el cessament del Regidor del VIC i del Caporal Sr. Juan Sussin, dos fets molt desafortunats, al-legant falta de confiança. O moltes ganes de fer "decrets" Sra. Morales?

En el Ple del passat dia 31 de maig, CIU-PP van presentar una moció d'urgència per aprovar l'ordenança nº 18 sobre els preus públics de l'Escola Bressol. La tardança en l'enviament de dita moció no va permetre a l'oposicó poder consultar dits expedients per tal de poder debatre una qüestió tant important. Amb la prepotència que ja ens tenen acostumats CIU-PP, es convoca "Ple extraordinari-urgent" a les 8.00 h. matí del dia 7 de juny, quedant palesa una vegada més la incoherència de la Sra. Morales que durant la legislatura anterior va manifestar públicament el seu rebug a aquest fets. 

Quin poc respecte ha mostrat vers als pares i mares de l'escola i veïns que encara treballen i que aquesta hora no poden tenir presencia....!

Pero seguim amb més sorpreses (Informe de la Sindicatura de Comptes 2004/2005). Els Presidents locals de CIU (el gendre) i del PP donant suport incondicional al seu "gran fiasco Avelina Morales", per segona vegada consecutiva.

I per sorpresa de molts, el passat dia 28 de juny, la portaveu del PP (Sra. Mª Carmen Torres),  també va presentar la seva dimissió del Consell d'administració de la Societat Anònima Municipal (Seipro), deixant a la representant de CIU, sola en aquest "Consell".

Quin serà el proper pas del PP......?

Guanyar les eleccions no et fa millor governant, ni una majoria absoluta et fa més eficient. Només hi ha dues maneres de governan; bé o malament. Si ets un inepta, encara que siguis el més votat no milloraràs el teu país. (Parag Kanna)

SOM Cabrils, té una línea molt recta a seguir.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils