dimecres, 27 de març de 2013

DEMÁ, DIA 28 DE MARÇ, A LES 20:30 H. "DIJOUS SANT", PLE ORDINARIDe moment s'ha confirmat que faltaran tres Regidors 

 

Poso en el vostre coneixement que el proper dijous dia 28 DE MARÇ DE 2013 ("DIJOUS SANT) a les 20:30 hores, al Saló de Plens d’aquest Ajuntament, es realitzarà  PLE ORDINARI amb el següent

ORDRE DEL DIA


1.- Aprovar  l’esborrany de les actes de les sessions plenàries ordinàries de data 29 de novembre de 2012 i 31 de gener de 2013


I. Part resolutiva de la sessió


2.- Dictamen que proposa la desestimació de les al·legacions formulades contra les bases dels ajuts del Reglament de Fons d’Acció Social

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de rectificació d’error material de l’Ordenança Municipal reguladora de l’ús del pavelló esportiu de Cabrils

4.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals

5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de les llicències d’accés de vehicles a locals, recintes o habitatges a través de les voreres, vorades o altre espai de domini públic

6.- Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

7.- Dictamen que proposa la creació de la Junta Local de Seguretat de Cabrils

8.- Dictamen que proposa recolzar la iniciativa de declarar Catalunya territori lliure de “fracking”, presentada pel grup municipal d’ICV, amb l’adhesió dels grups municipals de CIU, SOM Cabrils, ERC-Consens x Cabrils i la regidora no adscrita

9.- Dictamen contra l’homofòbia i la transfòbia, presentada pel grup municipal d’ICV, amb l’adhesió dels grups municipals de CIU, SOM Cabrils, ERC-Consens x Cabrils i la regidora no adscrita

10.- Dictamen per tal que els afectats per la comercialització de productes financers de risc, inclosos els que els van bescanviar per accions, puguin optar a la via arbitral, presentada pel grup municipal de CIU, amb l’adhesió de SOM Cabrils, PP, ERC-Consens x Cabrils, ICV i la regidora no adscrita

11.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia núm. 161 – 162 – 163 d’aprovació de liquidació de pressupostos corresponents a l’exercici 2012

 II. Part no resolutiva de la sessió

12.- Mocions

13.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió


14.- Precs i preguntes

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils 

dijous, 7 de març de 2013

SOM Cabrils AL COSTAT DELS JOVES I DE LA SEVA FORMACIÓSOM Cabrils, col·labora amb diverses escoles  que ofereixen la “Formació Professional” i la “Formació Ocupacional” com a sortides per al futur.La Formació Ocupacional, els Cicles Formatius i la Formació Continuada, ofereixen la possibilitat de desenvolupar pràctiques de perfeccionament en empreses, a través d’un conveni de col·laboració entre l’empresa i el centre de formació; i amb els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) fan que desenvolupin i acreditin les competències professionals bàsiques en un ofici, amb la possibilitat de continuar cursant un Cicle Formatiu de Grau Mig i d’obtenir el Graduat en Educació Secundaria.

SOM Cabrils, amb la seva preocupació constant per a la joventut, ha proposat  “2 Becaris” per fer diverses tasques a l’Ajuntament de Cabrils :
 
                         -      1 Auxiliar Administratiu
                         -      1 Auxiliar de Manteniment per la Brigada

Mentre la Cap d’Alcaldia, Avelina Morales (CIU) desestima aquets dos “Becaris”, el Regidor d’Ensenyament, Oriol Gil (CIU), ni se’n ocupa ni se’n preocupa. Se’n va a  fer  la degustació del Caviar d’Esturió a la Val d’Aran


Reunió al amb restauradors de la i la Conselhèra de Torisme 

 
SOM Cabrils, seguirà proposant.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils