dijous, 29 de novembre de 2012

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Em plau comunicar-vos que avui dia 29 de novembre de 2012, a les 20:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA 
1.- Aprovar  l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 27 de setembre de 2012 i l’extraordinària de data 29 d’octubre de 2012.

I. Part resolutiva de la sessió
2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació núm. 2-2012 de la plantilla de personal del exercici 2012  
3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 14 del pressupost municipal 2012
4.- Dictamen que proposa l’aprovació de la no disponibilitat de crèdits relatius a les quanties que correspongui percebre el mes de desembre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre per aplicació de l’article 2 del RDL 20/2012
5.- Dictamen que proposa l’acceptació de la renúncia dels càrrecs electes de l’equip de govern a percebre retribucions i assistències al mes de desembre i destinar-les a ajudes socials
6.- Dictamen que proposa l’atorgament de concessions de drets sobre nínxols del cementiri municipal
7.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases dels ajuts de Fons Social d’acció pel personal funcionari, interí, laboral, Patronat municipal escola bressol i Seipro
8.- Dictamen que proposa la creació d’un estat propi per Catalunya, presentat pels grups municipals d’ERC-Consens x Cabrils, ICV i PSC
9.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 891/2012 sobre l’abandonament d’una regidora del grup municipal del PP i passar a la consideració de regidora no adscrita
10.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 909/2012, relatiu a la complementació de la prestació per incapacitat temporal del personal de la corporació
11.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

II. Part no resolutiva de la sessió
12.- Mocions
13.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
14.- Precs i preguntes

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Grup Municipal SOM Cabrils
 

divendres, 23 de novembre de 2012

MANCA DE SENSIBILITAT....... O PREPOTÈNCIA DELS QUE NO EN SABEN MÉS.....?


A la sessió ordinària de la Comisissió Informativa que va tenir lloc el passat dijous dia 22 de novembre, una vegada més el govern sense equip del nostre municipi (CIU + PP + NO ADSCRITA), van fer pal·lsa de la seva poca sensibilitat cap a una problemàtica que cada vegada està més a l'ordre del dia, votant en contra de la urgència d'una moció presentada pels membres de la oposició per quarta vegada consecutiva, per tal de prevenir  els desnonaments de la residència habitual.


Davant del drama que estan vivint moltes famílies pendents dels desnonaments, cada vegada són més els ajuntaments que estan aprovant mesures d'oposició contra els desnonaments.

Una trentena de consistoris, entre els que s'hi troben Granollers, Mollès del Vallès, Montmeló, La Roca, Parets, Cardedeu, la Garriga, Montornès, Caldes de Montbui.... etc ..... reclamen a l'Estat, que reguli la dació en pagament, la paral·lització dels desnonaments, i l'accés al lloguer social pels afectats.

Després de que els Jutges insistissin amb la necessitat d'introduir canvis legals per tal d'evitar el drama dels desnonaments, els sindicats dels Mossos d'Esquadra, també han fet pal·lès el  malestar dels agents que tenen que ejecutar "unas sentències que podrien ser  injustes".
  
Els ajunstaments més crítics amb la legislació hipotecària també estan aprovant mesures contra els bancs. 
 
A tall d'exemple en els Vallès Oriental prioritzen la contractació de serveis bancaris a entitas que "suspenguin els desnonaments". 

És manca de sensibilitat o és la prepotència dels que no en saben més .....?(CIU+PP)

dimarts, 13 de novembre de 2012

DEMANEN RESPECTE PER ALS CIUTADANS......


Si  "CIU" no ha sigut capaç de respectar ni els seus propis estatuts....., 
com vol fer respectar la voluntat d'un poble i la d'un país.....?

 
 
"Al terreny de la democràcia i el respecte, guanyem nosaltres'".......
 SOM Cabrils


Marta Garcés / Juan ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils


divendres, 9 de novembre de 2012

L'AJUNTAMENT DE CABRILS (CIU+PP+NO ADSCRITA) FA LA COMPETÈNCIA A LES ESCOLES

El Sr. Oriol Gil, Regidor d'Ensenyament de CIU, no acaba d'aprendre mai. On és la comunicació....?

Com sempre i amb la poca sensibilitat que demostra tenir per les escoles i les famílies que hi formen part, el Sr. Oriol Gil continua sense vetlla pels interessos dels centres, tal i com queda pal·lès amb els cartells penjats  al taulell d'anuncis, on s'anuncien  les "activitats extraescolars" d'un dels centres educatius del nostre municipi, i al costat el nou projecte de l'Ajuntament de Cabrils.


A qui pretén fer la competència l'Ajuntament de Cabrils ...... o és que l'Avelina Morales i el Regidor Oriol Gil no s'han preocupat encara de saber quines activitats es fan a les escoles del nostre municipi per intentar no solapar-les  ....?

Des de SOM Cabrils els hi diem continuament:

"A les escoles i a les seves famílies sel's ha d'agudar i no ofegar"

doncs sembla ser, que és lo que aquest Ajuntament pretén.


Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils.