dijous, 30 de juny de 2011

ACTUACIONS DE SOM Cabrils. PLE DE DATA 29 DE JUNY 2011

1.- Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
Si lo que realment volem és Transparència i Participació, una bona manera de començar la legislatura seria fent els Plens mensuals, tal i com  havien demanat estant a l'oposició, i que tal i com es va apuntar en el debat de Juventut, les persones del públic poguessin participar "in situ".
4.- Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col.legiats.
El dia 11 de Juny en el discurs de presentació varen parlar continuament de Participació..... de Mà estesa... i portem 18 dies,  i el dit és un.... i el fet un altre....
5.- Règim de retribucions i indemnizacions dels regidors.
Per coherència estàvem convençuts  de que  en aquesta legislatura aplicarien la proposta que vostès varen fer en el seu moment  a l'equip de govern anterior, reduïr-se el sou un 15%, degut als greus problemes econòmics en què ens trobàvem i ens trobem.
6.- Donar compte de les resolucions de l'alcaldia sobre la constitució de la Junta de Govern Local, nomenament Tinents d'alcalde i de les delegacions de competències en regidors.
Hi ha 4 àrees, 19 regidories, 8 regidors al govern i 5 a l'oposició. Parlant de Democràcia, de Transparència, de Participació.... de Mà estesa. En l'actual situació "econòmica-política-social i financera en que es troba el nostre País, i amb conseqüencia el nostre Municipi, hagués estat bé comptar amb tots.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
SOM Cabrils

dimecres, 29 de juny de 2011

TANCAMENT D'URGÈNCIES SANITÀRIES AL CAP DE VILASSAR DE DALT

Els pacients de Vilassar de Dalt i Cabrils (18.000 persones) que acudeixin a les urgències de primària hauran de desplaçar-se a partir del 15 de juliol a Vilassar de Mar. Aquesta situació és conseqüència de la decisió de l'Institut Català de la Salut (ICS), que ha optat per clausurar indefinidament el servei d'atenció continuada, que permetia visitar-se a les nits i els caps de setmana al CAP de Vilassar de Dalt. La mesura s'emmarca en el context de les retallades iniciades pel Departament de Salut de la Generalitat i que, segons fonts de l'ICS, es “prenen després d'haver parlat amb els ajuntaments i el Servei Català de la Salut”. Tot i això, el govern local  de Vilassar de Dalt ja ha mostrat el seu desacord amb la mesura i l'alcalde del municipi, Xavier Godàs (GEVD), ha demanat una reunió amb membres de l'ICS. Paral·lelament, els pacients de la zona han iniciat un procés de recollida de signatures per evitar el tancament. Fins ara, ja n'han recollit quasi un miler.
Des de SOM hem demanat al Govern de l'Ajuntament de Cabrils, quin es el  possicionament devant d'aquest fet.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
SOM Cabrils

dimarts, 28 de juny de 2011

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CABRILS

El proper dimecres dia 29 de juny del corrent a les 9 h. mati, a la Sala de Plens de la
Casa Consistorial.

Ordre del dia

1.- Periodicitat de es sessions ordinàries del Ple.
2.- Donar compte de la constitució de Grups polítics municipals.
3.- Nombre i composició de Comissions Informatives.
4..- Nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats.
5.- Règim de retribucions i indemnizacions dels regidors.
6.- Donar compte de les resolucions de l'alcaldia sobre la constitució de la Junta de Govern Local, nomenament Tinets d'alcalde i de les delegacions de competències en regidors.

Esperem la vostra assistència.

Marta Garcés
Juan R, Sánchez
SOM CabrilsS

dissabte, 11 de juny de 2011

Constitució nou ajuntament de Cabrils

Parlament de la nostre cap de llista i regidora, Marta Garcés, en la constitució del nou ajuntament:

Ciutadanes i ciutadans de Cabrils,
Avui en Joan Ramón Sánchez i jo mateixa Marta Garcés, hem comparegut davant vostre, per prendre possessió d'aquest nou càrrec com a Regidors per l'Agrupació d'electors SOM CABRILS, del nostre municipi.
SOM CABRILS, va ser la segona força més votada en les darreres eleccions municipals, i volem aprofitar la ben entesa per agrair-vos de nou a totes i tots els ciutadans que ens vareu encoratjar i donar la vostra confiança, poder continuar sent mereixedors d'aquesta i esforçar-nos cada dia una mica més per tal de poder aconseguir al llarg d'aquesta legislatura el respecte de una gran majoria de ciutadans del nostre poble, fent que la nostra tasca com a regidors a la oposició sigui mereixedora de la vostra confiança i suport en el futur.
També voldríem donar les gràcies a cada una de les 22 persones que formen part de SOM CABRILS, per tot el treball i la il·lusió que han posat amb aquest projecte, i una menció molt especial a les nostres famílies, per el seu suport incondicional.
La nostra màxima ha estat i continua essent creure en CABRILS i en les seves persones, per intentar construir un CABRILS basant-nos en el treball, així com en el consens de tots els grups socials, culturals, empresarials i polítics que conformen el nostre poble.
Són temps difícils per Catalunya i pel nostre municipi.
El teixit empresarial i econòmic no remunta. La massiva destrucció de llocs de treball ha repercutit en moltes famílies de Cabrils, i per això des de SOM CABRILS, cada una de les persones que formen part d'aquesta agrupació, ens comprometem a posar els nostres màxims esforços en intentar que això canviï.
Hem sigut i continuarem essent clars i transparents, i defensarem el nostre projecte per a que en la mesura que estan a la oposició ens sigui possible, es pugui dur a terme.
DEMOCRÀCIA és una paraula que ha resultat "MENYS TINGUDA" maces vagades en els darrers dies a Cabrils.
Esperem que en aquesta legislatura, tant l'equip de govern com la resta de regidors que conformen l'Ajuntament, siguem capaços de fomentar la participació, la democràcia, la transparència, el diàleg i que les rancúnies quedin en el passat. No tindrem el "NO" per sistema.
Només així aconseguirem que el nostre municipi tiri endavant, doncs aquesta ha de ser la màxima prioritat per tots i cadascú de nosaltres.
El canvi que el nostre municipi reclama és d'actituds, de maneres de fer i de valors, i considerem que aquest canvi és el que està a les nostres mans. A les nostres mans com "oposició" però sobretot a las del equip de govern.
Per tot això i des d'aquest moment, insto a totes les forces polítiques de Cabrils per a que es faci efectiva d'una vegada aquesta revolució pacífica, i entre tots, retornem al lloc que es mereix el nostre municipi, per sentir-nos orgullosos de viure-hi, de conviure, de posar arrels i de poder dir ben alt que SOM DE CABRILS.
Gràcies.