dimarts, 22 de novembre de 2011

Som Cabrils: EL PROPER DIJOUS DIA 24 DE NOVEMBRE A LES 21 H. SE...

Som Cabrils: EL PROPER DIJOUS DIA 24 DE NOVEMBRE A LES 21 H. SE...: Em plau comunicar-vos, que ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, per al proper dijous 24 de novembre de 2011, a les 2...

EL PROPER DIJOUS DIA 24 DE NOVEMBRE A LES 21 H. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.

Em plau comunicar-vos, que ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, per al proper dijous 24 de novembre de 2011, a les 21 h. a la Sala de Plens de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l'esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 29 de setembre, i les sessions extraordinaries de 24 i 27 d'octubre de 2011.

I. Part resolutiva de la sessió

2. Dictamen que proposa l'atorgament de drets sobre ninxols del cementiri municipal.
3. Dictamen que proposa l'aproació inicial de l'expedient de modificació de crèdits nùmero 9 del Pressupost Municipal de l'exercici 2011.
4. Dictamen que proposa l'aprovació inicial del Reglament del mercat de venda no sedentària de Cabrils.
5. Dictamen que proposa l'aprovació inicial del Reglament d'ús dels bucs d'assaig de l'escola de música municipal.
6. Dictamen que proposa l'adhesio a la proposta de Comunicat conjunt per al Dia Mundial de la Sida 2011.
7. Dictamen que proposa l'aprovació de la proposta per a un finançament local català conjuntament dels grups municipals de Convergència i Unio, SOM Cabrils, Veins Independens de Cabrils, ERC-Concens x Cabrils i Iniciativa per catalunya Verds-
8. Dictamen que proposa l'acord de participació a l'Associació de Municipis per la Indepedencia conjuntamet dels grups municipals de Convergència i Unió i ERC-Concens x Cabrils.

II. Part no resolutiva de la sessió

9. Mocions.
10. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.
11. Precs i preguntes.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrilsdissabte, 19 de novembre de 2011

CADA DIA 21 FAMÍLIES CATALANES PERDEN EL SEU HABITATGE PER NO PODER FER FRONT A LA HIPOTECA

Cada dia 21 famílies catalanes perden el seu habitatge per no poder fer front a la hipoteca.

Un cop més l'actual Equip de Govern (CIU,PP,VIC) ha fet ostentació de la seva manca de sensibilitat i preocupació ver les propostes presentades per les altres forces polítiques del municipi.

SOM Cabrils, va presentr el passt 7 d'octubre una moció per tal de impulsar les mesures necessparies per evitar els desnonaments per motius econòmics i la urgent implantació d'un parc públic de lloger social a Catalunya.

L'actual Equip de Govern (CIU,PP,VIC) "va votar en contra". Àmb aquesta actuació ha deixat palès un cop més que els problemes dels nostres habitans, no conformen el mapa de la seva trajectòria política, i per tant dixen buit de contingut un acord de gran magnitud con el proposat des de SOM Cabrils.

Aquesta és només una petita mostra de la dinàmica de l'actual govern, el qual encara, viu més preocupat per recordar el passat, que per treballar i poder tirar endevant el nostre municipi.

Considerem que ja arribat l'hora de deixar-nos de debats que no aporten res i de tantes notes, i ens centrem en el present i futur de Cabrils.

Des de SOM Cabrils, treballem i continuarem treballant, aportant solucions i donant suport a temes prioritaris per el nostre municipi doncs la nostra máxima ha estat i és el "nostre poble i els nostres conciutadans".

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Muminicipal SOM Cabrils

dimecres, 9 de novembre de 2011

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L'ELECCIÓ PLENARIA DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE CABRILS

Informació publicada en el BOPB (Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona) de data, dimecres 2 de novembre del corrent.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors SOM Cabrils