dimarts, 30 d’abril de 2013

Benvolguts cabrilencs i cabrilenques,El nou POUM de Cabrils ja ha estat aprovat.

Ara obrirem el torn de participació de tot el poble. A partir d’ara, es poden presentar totes les consideracions, esmenes, canvis, etc. que vulgueu manifestar per, així, aconseguir entre tots un POUM DE CONSENS.

Aquest és el comunicat (revista inclosa) que  la Sra. Avelina Morales a dirigit a tots els ciutadans d’aquest municipi.

Lamentable.

. Si ja l’ha aprovat, quines consideracions vol que presentin la gent....?
. Si ja l’ha aprovat, quines esmenes vol que presentin las persones.....?
. Si ja l’ha aprovat, quins canvis vol que presentin el ciutadans.....?
. Si ja l’ha aprovat, que vol que manifestin els cabrilencs i cabrilenques, la seva disconformitat de  tal i com se ha dut a terme.......?

Una vegada més  CiU, PP i la no adscrita,  han començat la casa per la teulada, demostrant que la construcció i el consens  no són  el seu punt  fort, doncs la base per començar a construir, ni tant sols l’han iniciat.

Amb caràcter general correspon al POUM:

. Classificar el sòl en urbà, urbanitzable o no urbanitzable.
. Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
. Definir l’estructura general i orgànica del territori i establir les pautes per al seu desenvolupament.
. Definir les circumstàncies que poden produir-ne la modificació o la revisió.

Al llarg d’aquest dies anirem presentant la informació sobre el POUM, que creiem d’interès per tot els ciutadans , doncs com podran comprovar per vostès mateixos, la informació important que s’ha transcrit a la publicació especial sobre el “pla d’ordenació urbanística municipal de Cabrils”, és il·legible (pags.  14 a  23 incloses).

Avui  presentarem les dades respecte a les vivendes que estan previstes  de nova construcció:

. PAU-2      Cal Gras-2:                        22
. PAU-4      Can Manelito:                  14
. PAU-5      Can Cucut:                        18
. PAU-6      Aigua Picant:                    11
. PAU-11    El Graner:                           4

. PMU-1     Can Botella                       25
. PMU-2a   Can Pons-Mas Grau:       28
. PMU-2b   Cal Roura:                         11
. PMU-3      El Castell:                         29
. PMU-4      La Baileta-Can Xinxa:     88
. PMU-5      Fàbrica Can Coll:             40
. PMU-6      Hort de les Monges:      10
. PMU-7      Camí de Sant Crist:           6

. SUD-1        Can Cama:                       21      

. Vivendes de + de 400 m2 divisió horitzontal:    +-  300

. Parcel·les que es poden construir:                       +- 300

Aproximadament més de 1.000 noves vivendes a Cabrils.

Creieu que aquest és el model de poble que volem els cabrilencs i cabrilenques pel nostre futur??????

Digueu la vostra. (mgarceslanciano@gmail.com)

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

Preguem passin per la recepció de l’ajuntament, per tal de recollir el “kit” per poder llegir el “POUM”. Inclou instruccions, lupa i dosi d’imaginació.dimecres, 24 d’abril de 2013

L’OPOSICIÓ EN BLOC, VOTEM “NO” AL POUMHem arribat a l’“equador” d’aquesta legislatura. Dos anys de treball molt dur, d’entrebancs, de fer moltes propostes a l’equip de govern actual, de vetllar per l’economia del nostre poble i, sobretot, d’intentar ser el més transparents possible amb la informació que transmetem al ciutadans de Cabrils.

Si tirem una mica enrere, i pel temps que portem no costarà gaire, la Sra.  Morales, en un escrit seu, parlava d’un objectiu molt clar: “aconseguir la tranquil·litat en la vida política municipal, i acabar amb les crispacions que s’havien produït fins ara, i que faria el possible per aconseguir-ho”.

A dia d’avui, no tan sols no ho ha aconseguit, sinó que ni tan sols s’ ha esforçat gens ni mica en fer-ho.

Parlava d’afrontar quatre anys de legislatura immersos de ple en una crisi econòmica, i que caldria gestionar el recursos de manera eficient i atenent a les persones que ho estant passant malament.

SOM Cabrils, ha pogut comprovar a data d’avui, que les afirmacions de la Sra. Morales són molt fàcils de dir, però molt difícils fer, però en realitat,  no ens estranya, doncs amb els  socis que porten al costat........ amb els problemes que ells mateixos s’han creat,  la manca de  dedicació de la majoria de regidors del govern ....... la poca transparència i molta opacitat, la falta de democràcia i la seva gran vena dictatorial,  i comptant, per si no en teníem prou..... amb un company de viatge que no és capaç de dir una veritat.... ja ens explicarà el govern que podem  esperar rebre les persones d’aquest  municipi de tots vostès....

El ple extraordinari del passat dia 18, ens atreviríem a dir que hagués hagut de ser un dels més importants i notoris d’aquesta legislatura,  doncs en l’apartat  nº2 es proposava  l’aprovació inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrils “POUM”.

Sres. i Srs. components d’aquest govern.....com diu el refrany..... “lo que mal  empieza ..... mal acaba”,  i vostès  ho han fet tant malament com sabien, fent  cas omís de tots el suggeriments.  

SOM Cabrils va demanar endarrerir la primera reunió 2 hores per motius  de salut greus, i se’ns va negar;  vàrem demanar la documentació per tal de poder estar  més informats, i també se’ns va negar; el dia 11 d’abril se’ns va convocar a la comissió informativa prèvia al ple, i com a documentació se’ns lliura  un CD incomplert d’informació.... doncs en aquest CD lliurat juntament amb la notificació no hi consta ni l’informe jurídic per l’aprovació inicial del pla d’Ordenació, ni l’informe de Secretaria d’intervenció , ni la proposta d’acord de l’alcaldia, ni el plànol de suspensió de llicencies...., però el més greu,  és que quan demanem una còpia en format paper, també se’ns nega emparant-se en l’article 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que diu:

Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti d’accedir a la informació requerida.

No hagués sigut mes fàcil  preguntar amb quin format ho volíem, degudes les necessitats de cadascun de nosaltres per tal de poder treballar millor, i no negant-nos  la documentació així d’entrada   emparant-se en que ho havíem demanat de paraula sense instància......?

Sembla mentida  que portin  tant de temps  a l’Ajuntament, i  encara no s’hagin enterat que tota la documentació dels temes que es presenten en un ple, ha d’estar a l’abast de tots el regidors..... amb còpies incloses  si aquests ho demanen ...... i no voldríem pensar ni per un moment, que estan actuant de mala fe.

Mirin...... la ignorància la podríem disculpar...... però la prepotència i la mala fe..... això ja seria una falta molt greu.

Seguint fent un seguiment de la cronologia, el passat diumenge dia 14 d’abril, vàrem entrar una instància  a les 20:33 h. a través de l’E-Tram amb número de registre E/000243-2013, tots els regidors de l’oposició: Marta Garcés i Lanciano, portaveu del grup municipal SOM Cabrils, Joan Ramon Sánchez Torres, regidor del grup Municipal SOM Cabrils, Alfred Serrano Mora, portaveu del grup municipal VIC, Xavier Viudez i Cardona, portaveu municipal d'ERC-CxC-AM i Mercè Fernandez Lloret, portaveu del grup municipal d'ICV,  i   exposàvem:
“Atès que el regidor del PSC Santi Dorca i Pons va dimitir el 31 de gener de 2013, deixant vacant la seva carta de regidor i per tant la representació dels cabrilencs i cabrilenques que van votar el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Atès que el ple de l'Avanç del POUM va ser el 21 de juny de 2010 i des del canvi del govern de Cabrils el projecte va restar aturat durant mesos.

Atès que els grups municipals de SOM Cabrils, VIC, ERC i ICV considerem que l'enorme importància de l'únic punt de l'ordre del dia del ple que la alcaldia vol convocar pel proper 18 d'abril de 2013, hauria d'implicar el debat de tots els grups municipals en el ple.

 DEMANEM:

Que sigui posposada la convocatòria del ple fins que s'hagi pogut incorporar el nou regidor del grup municipal del PSC i se li hagi entregat la documentació, l'hagi pogut estudiar i valorar durant un temps prudencial per a poder intervenir al ple, podent donar veu als veïns que representa.

Curiositats de la vida , fan que el dilluns dia 15 a les 14:09 h.  aparegui en la convocatòria per al proper ple del dia 18, com a primer punt de l ‘ordre del dia Pressa de possessió del càrrec de regidor en representació del grup municipal PSC de l’Ajuntament de Cabrils el Sr. Peter Obderle”.

L’acta d’aquest Sr. va sortir de Madrid el dimecres dia 10 d’abril, i va arribar al Ajuntament el divendres dia 12 amb hora d’entrada les 09.00 del mati.

No pensaven convocar-lo.... en aquest ple tant important?

Volien amagar l’acta d’aquest Sr. fins passat el ple....? amb quina finalitat....? o es que va aparèixer per obra i gràcia quan vàrem demanar posposar aquest ple extraordinari per tal que poguéssim tenir veu i vot tots els regidors del consistori?

Una vegada més.....  s’han equivocat

Un tema tant important com és el “POUM” (PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE CABRILS), on correspon entre altres:

 . Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
 . Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
 . Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i establir les pautes per al seu   desenvolupament, sense que aquesta definició impedeixi formular plans especials urbanístics autònoms per implantar altres elements integrants de l’estructura general del territori.
 . Determinar les circumstàncies que poden produir la modificació o la revisió.
 . Sostenibilitat ambiental.
 . Situació econòmica financera.
 . Mobilitat....... Creixement...... etc .... etc...

No creuen que hagués valgut la pena fer un petit gest i retirar el POUM de l’ordre del dia, esperant que no tant sols el Regidors del Consistori el poguessin treballar, sinó que també haguessin tingut l’oportunitat els ciutadans d’aquest municipi d’informar-se abastament abans de la seva aprovació inicial .....?

SOM Cabrils, el diumenge dia 14 d’abril, juntament amb la resta dels partits a l’oposició vàrem demanar la retirada del POUM, per aquest Ple extraordinari. Vostès varen fer cas omís.

El Consell del Poble va demanar una reunió a tres bandes (Govern - Consell - Oposició). Vostès van dir que no.

El passat dilluns dia 15, el Consell del Poble va manifestar també la seva disconformitat de tal i com s’ha dut a terme, demanant la majoria dels allà presents  la seva retirada. Vostès han fet cas omís.

Així pretenen aconseguir la tranquil·litat en la vida política municipal ........?

Així pretenen acabar amb les crispacions que s’havien produït fins ara........?

Aquesta és la gran participació ciutadana que pretenen.....?

Vostès no saben el que és la transparència, doncs tanta prepotència no els deixa veure mes enllà...... però una vegada més, han deixat palès la seva ignorància, doncs tal i com diu el refrany “Rectificar és de savis” i vostès no han sigut capaços  de fer-ho.

SOM Cabrils, per tot això ...... va votar en  contra el PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CABRILS (POUM).

CiU + PP + no adscrita,  “NO” PROSPERAN ADEQUADAMENT

Marta Garcés / Juan Ramon Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

dimarts, 16 d’abril de 2013

DIJOUS DIA 18 A LES 20:30 H. PLE EXTRAORDINARI "POUM"

Em plau comunicar-vos que decret d'alcaldia, ha estat convocada sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament per demá dijous dia 18 d'abril de 2013, a les 20:30 hores a la Sala de Plerns de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- Presa de possessió del càrrec de regidor en representació del grup municipal PSC de l'Ajuntament de cabrils el senyor Peter Oberle.

2.- Dictamen que proposa l'aprovació incial del nou Pla d'Ordenanció urbanística Municipal de Cabrils.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

diumenge, 14 d’abril de 2013

ELS REGIDORS DE L'OPOSICIÓ DEMANEM L'APLAÇAMENT DEL PROPER "PLE EXTRAORDINARI"

Marta Garcés i Lanciano, portaveu del grup municipal SOM Cabrils, Joan Ramon Sánchez Torres, regidor del grup Municipal SOM Cabrils, Alfred Serrano Mora, portaveu del grup municipal VIC, Xavier Viudez i Cardona, portaveu municipal d'ERC-CxC-AM i Mercè Fernandez Lloret, portaveu del grup municipal d'ICV en representació dels nostres grups municipals.
 
EXPOSEM:

Atès que el regidor del PSC Santi Dorca i Pons va dimitir el 31 de gener de 2013, deixant vacant la seva carta de regidor i per tant la representació dels cabrilencs i cabrilenques que van votar el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Atès que el ple de l'Avanç del POUM va ser el 21 de juny de 2010 i des del canvi del govern de Cabrils el projecte va restar aturat durant mesos.

Atès que els grups municipals de SOM Cabrils, VIC, ERC i ICV considerem que l'enorme importància de l'únic punt de l'ordre del dia del ple que la alcaldia vol convocar pel proper 18 d'abril de 2013, hauria d'implicar el debat de tots els grups municipals en el ple.
 
DEMANEM:
 
Que sigui postposada la convocatòria del ple fins que s'hagi pogut incorporar el nou regidor del grup municipal del PSC i se li hagi entregat la documentació, l'hagi pogut estudiar i valorar durant un temps prudencial per a poder intervenir al ple, podent donar veu als veïns que representa.
 
La instància ha estat entrada el 14 d'abril de 2013 a les 20:33h a través de l'E-Tram amb número E/000243-2013.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Grup Municipal SOM Cabrils

divendres, 12 d’abril de 2013

EL GOVERN DE CABRILS MALVERSA ELS DINERS DELS CONTRIBUENTS


Una vegada més i com aquell que diu, desprès de quinze dies, l’ajuntament de Cabrils, torna a treure un altre “Butlletí”.  Per comunicar què....?

Les arques del consistori  deuen estar molt plenes, doncs amb poc més de tres mesos l’àrea de comunicació haurà tret tres butlletins al carrer:  febrer, abril i maig, amb un pressupost  aproximat de + - 12.000€.

Els Regidors de l’oposició comptem amb un espai de 1.600 caràcters espais en blanc inclosos per a dir la nostra.

Hem arribat al Pas de l’Equador d’aquesta legislatura, i SOM Cabrils segueix proposant per tal que el nostre municipi no quedi estancat al mig de la desídia.

Des de SOM Cabrils i trobant-nos a l’oposició, hem fet propostes i denúncies de tots tipus per que el dia a dia es pugui funcionar millor, amb una finalitat: que els ciutadans en surtin beneficiats sense importar-nos al color de qui ho porti a terme i vetllant contínuament pel bon funcionament del poble.

SOM Cabrils, ha fet propostes per tal de tenir les escoles en bones condicions i  per  donar el millor servei a les famílies; col·laborem amb els joves de Formació Professional i Ocupacional;  hem proposat eximir de pagar la "plusvàlua" quan es perdi l'habitatge;  Moció sobre la dació en pagament; seguiment de Serveis Socials; remodelació del C/ Mª Teresa;  el  Parc del Mil·lenari;  la Creu de Montcabre (que per cert el mes vinent fa 30 anys) ; seguiment de les urbanitzacions i arrengament de diversos carrers;  propostes de Seguretat; propostes per promoció econòmica,  Restauradors i Botiguers; per una cultura de qualitat; etc....... però també treballem per seguir detectant ,i per tan,t denunciant  l’existència d’ irregularitats en els procediments de contractació; vetllem  pel control del “despilfarro”  dels 9.000.000€ del pressupost d’enguany, i per la barbàrie que es vol dur a terme amb el POUM. A tall d’exemple... aprovar un creixement de més de 1.000 habitatge en els pròxims anys.

Varem ser el segon partit més votat, amb un compromís molt clar: “Treballar per tirar endavant el poble”.

La crisis ens ho posa difícil, però el Govern actual (CiU+PP+no adscrita)  amb las seves males  pràxedes, desídia,  incompetència i poca democràcia.....encara més.

Amb la vostra confiança  aconseguirem tirar endavant..

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors  Grup Municipal  SOM Cabrils

dilluns, 1 d’abril de 2013

PERQUÈ NO CONTESTA EL GOVERN DE CABRILS....?La cap de l'alcaldia Avelina Morales (CiU), en el passat "Ple Ordinari de Dijous Sant", no permet que els Regidors de SOM Cabrils  li facin  preguntes.

En el punt nº 11 del ordre del dia, on diu literalment: “Donar compte dels Decrets d’alcaldia nº 161-162-163 d’aprovació de liquidació de pressupostos corresponents a l’exercici 2012”, no va volgué contestar en el "ple" a cap de les preguntes que des de SOM  Cabrils, li varem fer.

NO SABE..., NO CONTESTA..., O ES QUE TE QUELCOM A AMAGAR........?

Obres complementaries piscina i pavelló poliesportiu:
      -      23.000 €  sense crèdit pressupostat
Festes populars:
-           88.000 €
Subvenció C.E.C.
-          14.000 € i els altres centres esportius....?
Pavelló Poliesportiu IES:
-          720.000 € sense crèdit pressupostat
Obres urbanització exterior del poliesportiu:
-          59.000 € sense crèdit pressupostat
Organització mostra gastronòmica:
-          40.000 €
Atencions protocol·làries:
-          17.000 € viatge a Madrid, caviar a La Vall d’Aran...?
Participació ciutadana:
-      14.000 € qui ha participat....?
Complex Esportiu Municipal:
-          34.000 €  això no ho  pagava la Generalitat...?
Pavelló Poliesportiu IES:
-          109.000 €  això tenia que pagar-ho  la Generalitat....?
Transferència Generalitat Pavelló Poliesportiu a l’IES:
-          1.300.000 € quant es  cobrarà....?

Aquesta es una petita mostra de les preguntes del apartat "donar compte" que “la Dictadora” no va volgué contestar en públic.

SOM Cabrils, segueix treballan.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils