dimarts, 16 d’abril de 2013

DIJOUS DIA 18 A LES 20:30 H. PLE EXTRAORDINARI "POUM"

Em plau comunicar-vos que decret d'alcaldia, ha estat convocada sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament per demá dijous dia 18 d'abril de 2013, a les 20:30 hores a la Sala de Plerns de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- Presa de possessió del càrrec de regidor en representació del grup municipal PSC de l'Ajuntament de cabrils el senyor Peter Oberle.

2.- Dictamen que proposa l'aprovació incial del nou Pla d'Ordenanció urbanística Municipal de Cabrils.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils