divendres, 6 de juliol de 2012

TRANSPARÈNCIA......? : MOLTA CONVENIÈNCIA I POCA UNIÓ (CIU-PP)

SOM Cabrils, amb data 29 de juny de 2012, va sol.licitar còpia del  LLIBRE D'INSPECCIÓ LABORAL dels anys 2011/2012, i còpia de les HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL LABORAL del any 2011.

 
Avelina Morales i Serra (CIU), NO AUTORITZA el lliurament de les  còpies de la documentació demanada.

De que tenen  por.....que amaguen.........CIU i PP?

Transparència........?: Molta conveniència ......... i poca unió.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils