dimarts, 18 de desembre de 2012

SOM Cabrils proposa eximir de pagar la "plusvalua" quan es perdi l'habitatge.

Davant la poca preparació i nul·la capacitat que estant demostrant el "Govern de Cabrils" (CIU + PP) per tirar endavant propostes i presentar projectes, SOM Cabrils segueix sent el "full de ruta" d'un "Govern sense equip"......... i  segueix proposant.

 

SOM Cabrils proposa eximir de pagar la “plusvàlua” quan es perdi l’habitatge.

SOM Cabrils, proposarà a tots els membres del Consistori,  a la sessió plenària del mes de gener del 2013, modificar una ordenança fiscal que permeti l’exempció de l’impost de plusvàlues en cas de dació en pagament de la vivenda habitual.

SOM Cabrils, amb aquesta proposta, vol eximir de la plusvàlua aquelles persones que perden el seu habitatge, ja sigui per dació en pagament o per execució hipotecària.

Concretament, es tracta d’una exempció per aquells habitatges que tinguin un valor cadastral inferior a (..............€).

Aquesta modificació es podria aplicar amb efectes retroactius a data gener del 2012, en cas que sigui aprovada pel ple de l’Ajuntament de Cabrils.

Així, l’impost de plusvàlua que el propietari d’un pis ha de pagar a l’Ajuntament quan hi ha un canvi en la propietat, no s’haurà de pagar en aquest casos com si es tractes d’una operació normal de compravenda d’un habitatge.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils