dimecres, 11 d’abril de 2012

EL PROPER DIJOUS DIA 12 D'ABRIL A LES 21.00 H., PLE EXTRAORDINÀRI I URGENT

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió.

2.- Moció per l'aprovació de la revisió de tarifes de la concessió i explotació del complex exportiu amb piscina coberta.

3.- Moció per l'aprovació provisional del Reglament del servei públic del comple esportiu municipal amb piscina coberta.

4.- Moció per l'otorgament de llicència municipal per la instal.lació d'un mòdul prefabricat i declaració d'obra d'especial interès per l'IES Cabrils.

5.- Moció per l'aprobació inicial de l'expedient de modificació de pressupost número 1/2012.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils