diumenge, 17 de febrer de 2013

L’AJUNTAMENT DE CABRILS, NO CONTROLA LES SEVES DESPESESMentre la majoria de ciutadans estem patint  la gran crisis econòmica, l’Ajuntament de Cabrils capitanejat per la Sra. Avelina Morales,  es permet el luxe de “despilfarrar” els diners dels contribuents,  carregant les arques amb unes despeses desmesurades. La Junta de Govern de Cabrils (CIU + PP) aprova per UNANIMITAT:


-          Els plecs de clàusules i l’expedient de contractació per a la licitació del contracte del servei de difusió d’informació municipal mitjançant la televisió: + - 95.000 €

-          Els plecs de clàusules i l’expedient de contractació per a la licitació del contracte del servei d’assessorament i assistència tècnica en matèria informàtica de la corporació: + - 62.000 €

-          Els plecs de clàusules i l’expedient de contractació per a la licitació del contracte del servei d’assessorament i assistència tècnica en matèria d’enginyeria de la corporació: + - 61.000 €

-          Els plecs de clàusules i l’expedient de contractació per a la licitació del contracte del servei d’assessorament jurídic en matèria d’urbanisme de la corporació: + - 62.000 €

-   Assessorament i assistència jurídica a la corporació, 1 cop per setmana: + -  2.000 € mes

Aquesta es una pinzellada d’on van a parar els diners dels contribuents de Cabrils Diguem prou a aquesta malversacióMarta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils