dimarts, 12 de novembre de 2013

ENS AMAGEN INFORMACIÓ.... PER QUÈ SERÀ?

En data 6 de novembre del corrent, SOM Cabrils, presenta sol.licitud en que demanem relaciò complerta detallada de les despeses i ingresos del "Pavelló poliesportiu"  de Cabrils del's anys 2012 i 2013.

Segons l'article 41 del Reglament Organic Municipal, quan la sol.licitud demana informes, relacions, llistats,  etc.... la seva autorització te caracter discrecional.

Per tant ..... una altre vegada i fen "alardo de tot el seu poderio", la Sra. Morales torna a aplicar al SOM Cabrils el article 41 del ROM:
  

"NO ES POSSIBLE ACCEDIR A LA SEVA PETICIÓ"

SOM Cabrils treballa i treballará per els ciutadans de Cabrils i per què la gestió de l'Ajuntament sigui transparent, i entemem que si tota la documentació fos correcta i estes al dia, no tindríen cap impediment en fer-nos-la arribar de forma immediata.


Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils