dijous, 5 de gener de 2012

COMENCEM BÉ L'ANY.

SOM Cabrils interposa RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra l'Anunci d'Alcaldia de 28 de novembre de 2011, publicat el 5 de desembre de 2011 al BOPB, pel qual s'aproven les bases reguladores del procés de selecció per a  la provisió, en règim d'interinitat, d'una plaça de Sergent de la Policia Local, per entendre que les mateixes no s'ajusten a dret.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils